D. U. K.

1. Ar šį reprezentacinį pašto ženklą bus galima naudoti siunčiant pašto siuntas?

Taip, bet šiuo metu tik Lietuvoje.

2. Kokie yra pašto ženklo matmenys?

Pašto ženklas yra horizontalaus stačiakampio formos,  jo dydis – 43 x 34 mm. Pašto ženklo šabloną peržiūrėti galite čia.

3. Kiek vietos pašto ženkle užims pageidaujamas spausdinti atvaizdas?

Pasirinktai vaizdinei medžiagai pašto ženkle skirtas 28 x 28 mm plotas.

4. Koks minimalus užsakomų pašto ženklų lapų skaičius?

150 vnt.

5. Ar pašto ženklų lape gali būti pašto ženklų su skirtingais atvaizdais?

Ne. Visi vieno pašto ženklų lapo pašto ženklai turi būti vienodi. Pašto ženklų lapo šabloną peržiūrėti galite čia.

6. Ko negalima vaizduoti reprezentaciniame pašto ženkle?

Reprezentaciniams pašto ženklams draudžiama naudoti vaizdus, kurie neatitinka visuomenės moralės ir etikos standartų, sukuria klaidingą ir apgaulingą žmogaus teisių, laisvių, vertybių vaizdinį ar įvaizdį, yra kitų autorių teisių objektai pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą ir nėra gautas rašytinis autoriaus leidimas. Be to, ženkle draudžiama naudoti kitus vaizdus, kurie yra laikomi draudžiamais ar įžeidžiančiais pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir Europos Sąjungos teisės aktus.

7. Kiek laiko gaminami reprezentaciniai pašto ženklai?

Po sutarties pasirašymo ir išankstinės sąskaitos apmokėjimo pašto ženklų gamyba užtrunka iki 1 mėn. (atsižvelgiant į didžiąsias šventes).

8. Kaip galima užsisakyti reprezentacinį pašto ženklą?

Daugiau informacijos apie reprezentacinius pašto ženklus, jų gamybą ir užsakymą tel. 8 700 55 400 arba el. paštu manozenklas@post.lt.